En Güçlü 4 CELTİC MANDALA SEMBOLÜ ve Gizli Anlamları

12-1.jpg

Antik Keltler, en temel şeylerde bile derin sembolizmi bulan son derece manevi insanlardır. O zamanlar herkesin kullandığı diğer ruhani eğilimli gruplar gibi, inançlarını fiziksel, sanatsal bir biçimde ifade etmek için mandalaları kullandılar. Keltliler bu mandalaları kökenleri ve soylarıyla bağlantı kurmak için yaratıcı ve dokunsal bir yol olarak gördüler. Mandala sembollerini, arzularını görselleştirmek, hayallerini taklit etmek ve nihayetinde kültür ve gelenekleri zenginleştirmek için kullandılar.

Mandalalar, antik Keltlere, daha bilinçli bir bilinçlenme ve gerçek bir aydınlanma duygusu edinme hedefiyle, kalplerini ve zihinlerini meşgul etmeye odaklanmıştır. Genelde, mandalalar zihni açmak ve zenginleştirmek için kullanılan araçlardır. Bireylerin ruhlarının derinliklerine girmelerine ve iç düşünceler ile dış davranışlar arasında doğru ve sağlıklı bir dengeyi yeniden kazanmalarına izin verdi.

Bunu yaparken Keltler, ruhlarla daha doğru bir şekilde iletişim kurabildiklerine ve sezgilerini ilerletebildiklerine inandılar.

Kelt’lerin sanatsal mandalaları aracılığıyla bizlere  bıraktıkları semboller, onların kültür, inanç ve tarihlerini bizlere anlatıyor. İncelenebilecek ve kullanılabilecek pek çok şey olmasına rağmen (herhangi bir kültürde olduğu gibi), en fazla öne çıkanları sizler için bir araya getirdik

 1. 1 Hayat Ağacı


  Belki de en ikonik Kelt mandalalarından biri Hayat Ağacı'dır. Ağaçlara olan hayranlık ve saygı her Kelt'ın kalbinde yer aldı ve bu doğal harikalar, antik sembolizm ve geleneklerinin büyük bir kısmına dahil oldular. Özellikle meşe ağacı, bir zamanlar ormandaki adaları kapladığı için çok değerliydi. Druidler derslerini Meşe ağaçlarının ortasında aldılar çünkü “ağaç” ve “bilgelik” için Keltik kelimeler oldukça benzerdi.

  Onların gözlerinde, tüm kozmos tek bir ağaçta betimlenebilir, köklerin derinleştiği, onu doğaya çektiği ve dalların cennete doğru yükseldiği. Evrenin yaratılmasını kolaylaştırdığı için, tüm iyi ve tüm yaşam bu ağaçta barındırıldı. Bu ışıkta ağaç, anneydi  besleyiciydi. Sıklıkla bu mandala üzerinde tasvir edilen birbirine geçen dallar, döngüsel doğaya ve yaşamın devamlılığına olan Keltik inancı simgelemektedir.

 2. 2 Celtic Knot


  Celtic knot, bu grubun tarihinin ve kültürünün bir başka ünlü semboldür. Çeşitli sanat biçimlerinde, evrenselliğinden ötürü, basitten karmaşıklığa uzanan düğümler ile yaygındır. Bu düğüm ile ilgili temel sembolik anlam oldukça basittir: birbirine bağlılık. Keltler yaşamı ve sonsuzluğu iç içe geçirme konusunda güçlü bir inanca sahipti. Bu mandalaya odaklanarak, insanlar kendi akışını takip edip kendi yolculukları boyunca, hayatları boyunca sezgisel bağlantılar kurabiliyorlardı. Dahası, bu Kelt sembolü Kelt geleneğini kendi ataları ile birbirine bağlı kılar.

 3. 3 Triquetra Sembolü


  Eski ve modern Kelt kültüründe bulunan bir başka arketip mandala, Triquetra (ya da “üç köşeli”) sembolüdür. Keltler son derece dindar insanlar olduklarından, Kutsal Üçlü'yü göstermek için bu sembolü kullandılar. Bununla birlikte, Keltlerin onurlandırdığı varlıkların veya üçgenin üçgeninin, diğerlerinden daha fazla ya da daha az doğru olduğu pek çok yorum vardır. Örnekler ruhu, zihni ve bedeni içerir; geçmiş, şimdi ve gelecek; Yaratılış, koruma ve yıkım; anne, baba ve çocuk; ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

  Ayrıca, görünüşte hiç bitmeyen çizgiler, hayatın sonsuz doğasını temsil edebilir. Etrafında çizilen daire, İlahi güç tarafından takipçilerine verilen korumanın bir temsilcisi olarak da yorumlanır.  Zihnimizi rahatlatarak çok yönlü Triquetra'ya odaklanarak, kendimizi üç köşeli sembol ile derin ruhsal bağımızı kurabiliriz, güçlü enerjimizi hayatlarımızı zenginleştirecek şekilde yönlendirebiliriz.

 4. 4 Celtic Spiral


  Son olarak, popüler bir dövme gibi çeşitli sanatsal caddelerde de kullanılan ünlü Celtic spiraline bakacağız. Bu spiral tasviri genellikle kaya duvarlarında, ev eşyalarında veya takılarda kazınmış olan Kelt kalıntıları arasında bulunur. Bununla birlikte, antik Kelt kültürüne özgü değildir. Aslında, dünyanın her yerinde bulunmuştur.

  Spiraller, genel olarak, genişledikçe, dışarı doğru aktıklarından daha büyük hale geldiklerinde, bir genişlemeyi temsil ederler.  Bu, kendi zihinlerimizi genişletmek için doğal eğilimimizin göstergesidir, ruhsal olarak farkında olmak ve çevremize odaklanmaktır. Biz sadece fiziksel bedenlerden daha fazlasıyız ve bunun farkına varmak, bizim hediyelerimizin utanç verici bir kaybı olacaktır. Bu mandalayı kullanarak kendimizi büyümenin ve pozitifliğin önemini hatırlatırız. Spiral dışarıya doğru devam ettiği gibi, biz de dünyanın başka yerlerine pozitif enerjiyi aktarmaya devam etmeliyiz.