BURÇLARIN ZEKA TÜRLERİ

2318_s-1.jpg

 

Koç-Boğa: Bedensel – Kinestetik Zeka
Nesneleri idare etme yeteneği ve çeşitli fiziksel yetenekler sağlar. Bu zeka, zamanlama ve akıl-beden birlikteliğiyle yapılabilecek işlerde ustalık verir. Atletler, dansçılar, cerrahlar, zanaatkarlar iyi gelişmiş bir bedensel kinestetik zeka sergilerler.

İkizler: Dilbilimsel Zeka
Sözcüklerle düşünmek ve dili karmaşık anlamları kavramak ve ifade etmek için kullanmayı sağlar. Dilbilimsel zeka, şairlerin, roman yazarlarının, gazeteclerin ve etkili konuşmacıların paylaştığı zeka türüdür.

Yengeç, Terazi ve Balık: Kişilerarası Zeka
Diğer insanları anlama ve onlarla etkili bir şekilde iletişim kurmayı sağlayan zekadır. Etkili sözel ve sözel olmayan iletişimi kapsar. Bu zeka türüne sahip kişiler, insanlar arasındaki farklılıkları farkedebilirler, onların ruhsal durumlarına karşı duyarlıdırlar.

Aslan: İçsel zeka
Kendini anlayabilme, başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayabilme yeteneği verir. Bu bilgilerle birinin yaşamını planlayabilirler ve yönlendirebilirler. İçsel zeka sadece kendini anlamayı değil insanları da anlamayı içerir.

Başak ve Oğlak: Mantıksal – Matematiksel Zeka

Hesaplama, ölçme, önermeleri ve hipotezleri değerlendirme ve matematiksel işlemleri uygulama zekası. Bu zeka, ilişkileri ve bağlantıları algılama ve soyut, sembolik düşünebilme yeteneği verir. Dizgisel mantık yeteneği, tümevarım ve tümdengelim görüş planlarıyla düşünmeyi sağlar. Matematikçiler, bilim adamları ve dedektiflerde bu tür zeka vardır.

Akrep: Konumsal Zeka
Üç boyutlu düşünmeyi sağlar. Temel yeteneği zihinsel imgeleme, konumsal mantık, imge manipülasyonu, grafik ve artistik yetenekler ve aktif imgeleme yeteneği verir.

Yay ve Kova: Varoluşsal Zeka

İnsanın varoluşu, hayatın anlamı ve ölüm gibi derin konularla uğraşma yeteneği sağlar. Merak ve geniş fikirlilik verir.

neurolove.me