Matrix Gerçek mi? Bir Simülasyon İçerisinde Yaşıyor Olma İhtimalimiz %50

matrix-gercek-mi-758x569-1.jpg

Bank Of America Merrill Lynch yatırımcıları için yayınladığı gelecek tahmini raporunda, %20 ila %50 ihtimalle şuan bilgisayar içerisinde oluşturulmuş bir simülasyon içersinde yaşıyor olabileceğimizi öne sürdü. Evet, dünyanın en büyük yatırım bankalarından birinin hazırladığı rapora göre içerisinde bulunduğumuz evren Matrix benzeri bir simülasyon olabilir! Peki gerçekten de, “Matrix gerçek mi?”

matrix-gercek-olabilir.jpg

Matrix Gerçek Mi?

Aralarında Neill de’Grasse Tyson, Nick Bastrom ve Elon Musk gibi bilimadamı ve işadamlarının bulunduğu geniş bir skalada önde gelen kişilerin görüşlerinden faydalanılan bu raporda, insanların şuan da, bilgisayar kontrolü altındaki sanal bir gerçeklik simülasyonunda yaşıyor olabilme ihtimali yüzde 20 ila yüzde 50 arasında görülüyor. Nisan 2016’da bu konu üzerinde duran araştırmacılar American Museum Of Natural History ‘de bir araya gelmiş ve zaten hali hazırda insan duyularının ve algılarının birebir taklit edilebildiği üç boyutlu bir sanal gerçeklik teknolojisinin kıyısında olduğumuza dikkat çekilmişti. Araştırmacılar günümüz teknolojisinin boyutları göz önüne alındığında, gelecekteki torunlarımızın geçmişteki dedelerinin yaşayış biçimlerini bir bilgisayar simülasyonu içerisinde tekrar canlandırmış olabilme ihtimalini çok yüksek görüyor.

neo-matrix-resimleri.jpg

Bank Of America Merrill Lynch ‘in hazırladığı rapor ayrıca Nick Bostrom’un insan ırkı için ön gördüğü 3 senaryoya  dikkat çekiyor. Buna ihtimallerden ilkine göre; “posthuman” hani insan sonrası evreye ulaşamadan yok olacağız. İkinci ihtimale göre; İnsan sonrası evreye ulaşılacak ancak simülasyon yaratma gereği duymayacağız. Son ihtimale göre ise zaten hali hazırda simülasyon içerisindeyiz.  İnsan beynini elektronik ortama aktarma çalışmalarının hız kazandığı beyin ile bilgisayar arasındaki iletişimin kapılarının aralandığı günümüzde, bu konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarının dışında, büyük bir yatırım bankasının dahi hazırladığı raporda dünyanın bir simülasyon olma ihtimalini bu denli yüksek görmesi “matrix gerçek mi?” diye düşünenlerin daha da kafasını karıştıracak gibi duruyor. Matrix gerçek olsun yahut olmasın, sanal gerçekliğin giderek geliştiği ve giyilebilir teknolojinin günlük hayatın bir parçası haline geldiği 2010’lu yılların ikinci yarısında buna benzer araştırmalar ve tartışmalarla daha çok karşı karşıya kalacağız gibi gözükmekte.

Kaynak:Filoji