Şizofreni Bir İnsanın Aynı Anda İki Boyutta Yaşaması Olabilir Mi?

1-1.jpg

Evet, böyle bir teori var gerçekten de..

Bu teoriye göre aslında şizofreni bir hastalık değil; bir insanın “aynı anda iki boyutta” birden deneyim yaşamasından ortaya çıkabilir.

Sicim Kuramı denen fizik alanı, evrenimizin aslında algıladığımızdan çok daha fazla boyuta sahip olduğuna dayanan bir fizik dalıdır. Hatta, bizim evrenimiz gibi sonsuz sayıda paralel evrenler olduğu fikri de yine fiziğin bu alanlarında kullanılan karmaşık ve soyut matematiğin sonuçlarından birisidir. Hal böyle olunca, zihnimizin en garip durumlarından birisi olan “kişilik bölünmesi” anlamındaki şizofreni için de böyle bir düşünce oluşması kaçınılmaz.

Bu teoriyi bir an doğru kabul edersek, şizofreni hastalarının diğer boyuttan çıkıp sadece kendi boyutlarında yaşamaları sağlanması gerek. Yani tedavi, aslında hastayı “evrenlerden sadece birinde” yaşar hale getirmek.

Fikir ilginç, fakat elimizde bu konuda hiç bir deneysel veya gözlemsel kanıt olmadığını da belirtelim. Fakat bilim tarihindeki en ilginç buluşların, en uçuk fikirlerden çıktığını da akılda tutmakta fayda var!

Kaynak: nbeyin