PSİŞİK SALDIRILAR VE KORUNMA

PSISIK-SALDIRILAR-VE-KORUNMA-1.jpg

 

Psişik Saldırılar ve Karanlık Negatif Enerjiler

Doğaüstü enerjilerin ve güçlerin manipülasyonu olarak tarif edilen psişik saldırılar , karanlık ve negatif enerjilerin bir insandan diğerine yöneltilmesi ile veya bu enerjilerin yoğunlaştığı bir yerde hissedilen enerjetik ve fiziksel rahatsızlıklar oluşturan bir varlık, yarım gelişmiş bir formpanse olabilir Bunlar, hissedenler üzerinde zararlı etkiler üretebilirler Günümüzde bu etkiler artmaktadır ancak, inanmayanlara ve buna dikkat yöneltmeyenlere etki etmezler şeklinde bir inanış yaygındır Bu doğru değildir Bizler her türlü enerjiden değişik biçimde etkileniriz

Voodu ve siyah büyü, cadılık enerjinin karanlık ve negatif yönde kullanılma örnekleridir Psişik saldırı, değişik türdeki negatif ve karanlık enerjilerin, varlıkların, ruhların harekete geçirilerek belli bir yöne, insanların enerjetik ve fiziksel bedenlerine , evlere, bölgelere farkında olarak veya olmayarak hatta insanlar tarafından kanalize edilmesidir Diğerleri, sadece niyetle, ceza verme amacıyla , içten zarar verme düşüncesinin geçirilmesiyle bile işlerler Bu saldırılar bazen titüel içeren teknikler, seremoniler, psişik güç kullanımı veya hepsinin karışımı ile bilinçli olarak uygulanabilirler

Güçlü ve sağlıklı bir auraya nüfuz etmek zordur Auralar, bastırılmış duygular, negatif duygular, düzenli ilaç kullanımı, uyuşturucular, hastalıklar sigara içme vb etkiler ile zayıflatılır her türlü hastalık önce aurada başlar bunu unutmayalım Parazit, kurt, metal, kimyasal vb zehirler aurayı ciddi olarak zayıflatırlar BU nedenle psişik saldırılardan korunabilmenin ilk yolu auranızı sağlıklı tutmanızdır Güçlü ve sağlıklı bir aura en etkili koruyucudur

Niyet ederek karanlık ve negatif enerjinin birine yönlendirilmesi psişik saldırıdır dedik Bu enerji hem insanı hem hayvanı fiziksel, duygusal, mental ve spritüel düzeyde etkiler

İnsanın düşüncesini,konuşmasını, isteklerini , hislerini ve davranışlarını etkileyen

ve varlıklar mevcuttur Bu tür varlıklar tarafından ele geçirilen insanlar tümüyle farklı bir kişiliğe bürünebilirler

Başka bir karanlık enerji örneği de negatif düşüncelerin yarattığı form panselerdir Olumsuz düşünce, kızgınlık, zarar verme isteği, kin, intikam duygusu, aşırı korku vb enerjiler bir negatif düşünce alanı oluştururlar ve bu tür düşünce formları bir insana yapışırsa, her alanda o kişiye sıkıntı, zorlamalar deneyimletirler

Bu varlıkların etkileri çok güçlü veya zayıf olabilir; bazen hastalıklar ile bu tür etkiler karıştırılabilirler Bizler farkına varmadan bu tür enerjileri kendimize çekebiliriz Kendimiz uzun süre kızgınlık, korku, intikam, nefret vb duyguları kendimizde barındırmışsak etrafa yaydığımız dalgalarla bu tür karanlık ve negatif enerjileri kendimize çekmiş olabiliriz Süreklilik arz eden negatif duygu ve düşüncelerin enerjileri,mıknatıs gibi dışarıdan da kendisine çektikleriyle beraber zamanla karanlık ve negatif varlıklara dönüşür

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı auramızı zayıflatarak bizleri bu tür karanlık ve negatif enerjilere açık hale getiren önemli etkenlerdir

Psişik Saldırı ve Karanlık Enerjilerin Semptomları

Bu semptomlar çok çeşitlidir ve hastalıklarla karıştırılabilirler

Karakterinin dışına çıkan davranışlar gösterme

Sebepsiz davranış değişikliği gösterme

Hafıza kaybı

Analitik düşünme zayıflığı, net olamama

Sebepsiz yorgunluk

Duygusal çekilme İçinin boşalması

Bedende kısmi donma hissi buz gibi olma

Düzenli olarak birinin sesini işitme

Sesler duyma

Karabasanların düzenli ve sıkça görülmesi

Tuhaf ve tekrarlayan kazalar

Gözetleniyor olma hissi

Belli bir odada yerde rahatsızlık duyma

Kendine güven kaybı

Ani enerji kaybı

Teşhis edilemeyen, açıklanamayan ani hastalıklar

Kimse yokken kendisine dokunulma, itilme hissi

Bir başkasının varlığını hissetme

Mali veya ilişkiler konularında ani ve mantıkdışı zorlukların ortay çıkması

Korkutan hayaller görme

Sebepsiz, ani depresyon, sürekli kötü şans vb

Vizyonlar, halisünasyonlar

Sebepsiz korku, kızgınlık ve üzüntü

Olumsuz obsesif düşünceler, arzular, fetiş vb…

Karanlık ve Negatif Enerjileri Nasıl Toplarız? Nasıl temizleniriz?

Olumsuz düşünceli, duygulu insanların olduğu herhangi bir yerde bu tür varlıkları toplayabiliriz uzun süre acı çekmiş insanların bulundukları ortamlarda bu acıların izleri durur, insan olmasa da buralardan da enerji toplayabilirsiniz İlaç, sigara, uyuşturucu benzeri maddeler aurada delik oluştururlar bu deliklerden karanlık varlıklar auraya ve sonrasında da bedene nüfuz ederler Olumsuz enerjinin yoğun olduğu ortamlarda özellikle dinlenen, gevşemiş insanlar bu enerjileri çekerler Antika eşyaların bulundukları yerlerde de bu durum sıkça yaşanır Eski eşyaların taşıdıkları enerjileri temizlemek kolay değildir

Cinsel ilişki sırasında o kişinin özünü kendi özünüzle karıştırırsınız iyisiyle kötüsüyle bu özleri alırsınız Kişinin taşıdığı olumsuz enerjiyi fiziksel sex yoluyla  kendi auranızın içine alırsınız Çok eşlilik kişiyi karanlık enerjilere daha açık hale getirir Kişi artık kendisi olamaz

Kendinizi korumak, temizlemek ve temiz kalmak için ne yapabilirsiniz?

Korunma ve ortam temizleme işini kendiniz yapabilirsiniz ancak bir varlıktan temizlenmek için bir enerji çalışması yapan kişiden yardım almanız gerekebilir

Günlük temizlenme ve korunma uygulaması yapmak önemlidir Kişi hem kendisini hem de uzun süre birlikte olduğu, içinde bulunduğu nesneleri, yerleri ve kişileri temizlemeli ve koruma çemberine almalıdır Özellikle kalabalık ortamlarda bulunanlar beraberlerinde bu tür enerjileri taşır ve yayarlar Bu enerjiler bir virüs gibi kendiliğinden yayılırlar ve hatta insanları hasta ederler…Günlük tütsü yakma yolu ile bu tür temizleme yapmak yararlıdır Kasıtlı kasıtsız yayılan negatif enerji tütsü yolu ile uzaklaştırılır

Bunun için bir yöntem sunmak gerekirse; On cm çapında bir kasenin dibine ısıdan korunması için, bir kaç cm kalınlığında kum doldurun İçine bir kaç yaprak adaçayı (white sage) koyun ve tüterek yanmasını sağlayın saplarından Bu dumanla elde edilen tütsüden yararlanın…BU dumanı başınızın üzerinden bir kaç kez geçirin, Evinizi tütsüleyecekseniz camları ve kapıları 3, 4 saat kapatın Bu duman karanlık enerji dokusunu çözer, dağıtır

Kendinizi temizlemeye niyet ettiğinizde ilk önce Dünya ana ile derin bir bağlantı kurun, gümüş bir kordon ile dünyanın merkezine bileklerinizden bağlanın Önce kendi gezegeninize derinden bağlanacak ondan sonra değişik boyutların enerjilerine kendinizi açacaksınız Niyet ile temizlik yapacaksanız öncelikle kendinizi bir koruma kalkanına almak zorundasınız, yoksa bir başkası üzerinde yapacağınız temizlik çalışmasında ile negatif enerjiyi, varlığı kendi üzerinize alabilirsiniz Niyetle çalışırken bir sandalyeye oturun, gözlerinizi kapatıp sevgi enerjileriyle sarılı olduğunuzu ve kendinizin bu sevgi enerjisinden geldiğinizi aklınızda bulundurun tamamen gevşeyin, diğer boyutların enerjilerine bağlanın ve evrenden korunma isteyin beyaz ışıktan bir koni oluşturun bu koni ile temizleme yapıldığında ayrışan varlık veya negatif enerjiyi evrene salacaksınız kendi adınızı veya çalıştığınız kişinin adını söyleyerek evrenden o kişiyi tüm negatif enerjilerden ve varlıklardan ayıklamasını isteyin, evrenden bu temizlemeyi yapmasını isteyin Evrenden ayrıştırılan negatif enerjiyi kimseye zarar vermeden, ışık konisi içine yerleştirerek koni aracılığıyla evrene aktarmasını isteyin Birkaç dakika bu düşünceyi ve koninin taşınması imgesini sabitleyin Sonra evrene teşekkür edin Bu çalışmanın en önemli bölümü diğer boyutların enerjileri ile bağlanmaktır Daha yukarı boyutların zeki enerjileri işe koşulabildiğinde sonuç alınır

Dua yolunu seçiyorsanız mutlaka diğer boyutlardan koruyucu melekleri,bu deneyimde size yardımcı olabilecek rehberleri çağırarak size rehberlik yapmalarını ve yardım etmelerini isteyin Korkmayın Derin nefes alma, tutma ve verme çalışmasıyla( 5 veya 7 nefeslik) önce kendinizi sakinleştirin ardından şu çalışmayı yapın Vücudunuzdan korkuyu salmak için önce vücudunuzdaki tüm korkuyu solar plexüse topladığınızı imgeleyin ve sonra yumuşak bir yastığın içine doldurun bu korkuyu…dışarıdan beyaz ışık huzmesi gönderin bu yastığa ve içindeki korkunun çözülüp dağıldığını imgeleyin sonra bu yastığın içindeki minicik parçacıkların bedeninizden dışarıya uçup gittiğini görün geriye dönün vücudunuzda kalan kırpıntıları da süpürün yastığın içinde hiçbir kırıntı kalmayana dek bun u yapın ve korkunuzun uzaklaşıp yok olduğunu hissedin, hafifleyin…

Kızgınlık, öfke, intikam duygularının size yönlendiğini düşündüğünüz durumlarda o kişi ile aranıza bir plexiglas korunma duvarı çekerek o kişiye sevgi göndermeye devam edin Bu saydam duvar tüm negatif enerjiyi emecek ve ne size ne de geriye yansıtmayacaktır sonra bu duvarı beyaz lazer ışığı ile un ufak edip negatif enerjinin çözülerek toprak tarafından emildiğini görün…

Kendinizi her gün evrenin sevgi enerjisiyle sarıp ayak baş parmağınızda enerjiyi bağlayın…hiçbir negatif bu sevgi kalkanını aşamasın …

Temizleme çalışmasından sonra çakraların yeniden dengelenmesi, auranın düzeltilmesi

Aura temizlemesinden sonra aurada delikler kalacaktır bu deliklerin taze enerji ile doldurulup, auranın güçlendirilmesi gerekmektedir Aynı zamanda çakraların da yeniden normal çalışma tempolarına ve büyüklüklerine getirilmesi gerekir Bu işlemler bitince, enerji ile çalışan kişi auranızı  mühürleyerek dış etkilere karşı sizi korumaya alır

Olumlamalar yoluyla güvende olduğunuzu, evren tarafından korunduğunuzu ve sevgi ile sarıldığınızı bilinçaltına ekmelisiniz Bu anlamı içeren olumlamaları tüm içtenliğinizle inanarak ve hissederek alçak sesle söylemelisiniz Yirmi bir gün süreyle sabah uyandığınız anda veya akşam uykuya dalarken yapacağınız olumlama çalışmaları gerçeğinizi değiştirecektir

Günlük Kendinizi Koruma Yolları

  • Auranızı adaçayı tütsüsüyle temizleyin
  • Başkalarına karşı sevecen olun, olumlu tavır içinde olun
  • Dünya anayla derinden bağlanın, topraklanın
  • Dua ve meditasyona zaman ayırın
  • Olumlamaları günlük yaşamınıza sokun
  • Diğer boyut enerjileriyle bağlanabiliyorsanız, niyet yoluyla kendinizi
  • Gergin ve korku dolu olduğun uzda derin nefes çalışmasıyla gevşeyin
  • Bir enerji çalışanından yardım isteyin

Mary Kurus (kısmi )

ALINTIDIR