Astrolojide Geçmiş Yaşam Bağlantıları: Bir Ruh Bağlantısı mı?

Daha önce hiç tanışmamış olmanıza rağmen kendinizi yakın hissettiğiniz biriyle tanıştınız mı? Bu olay, iki yabancı arasındaki rastgele ancak güçlü bir etkileşimden kaynaklanabilir. Geçmiş yaşam bağlantılarınızı düşündüyseniz, bunun nedeni, bağlı olmanızdır. Çünkü ebedi ruhumuz, başımıza gelen her şeyi tanır.

Geçmiş Yaşam Bağlantısı Nedir?

Geçmiş yaşamlarınızı keşfetmek, bugün kim olduğunuza dair çok daha derin bir anlayış kazanmanıza yardımcı olur. Çünkü mevcut durumunuza ilişkin tavsiye ve içgörü sunma potansiyeline sahiptir. Diyelim ki bu hayatta bir konuda zorluk yaşıyorsunuz. Olaya önceki bir hayatın perspektifinden bakmak size yardımcı olabilir. Yeni bir bakış açısı kazanabilir ve sizi geride tutan tüm yıkıcı kalıpları bırakabilirsiniz. Önceki bir yaşamın anılarına erişmek, bunu anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bu yaşamda acı ya da travma ile mücadele ediyorsanız, artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakın.

Ayrıca, önceki bir enkarnasyondan insanlar veya yerler, ister o yaşamdan ister başka bir yaşamdan derin bir bağlantı hissettiğiniz yerdir. Bu bağlantılar, mevcut yaşam durumunuz için faydalı olabilir veya olmayabilir. Ayrıca, size bazı bilgiler verir.

Astrolojide Geçmiş Yaşam Nedir?

Geçmiş yaşam astrolojisi, doğum haritalarınızın bilgi içerdiği fikrini ifade eder. Bu dünyada doğmadan önceki hayatınıza ışık tutabilir. Bunun yanı sıra yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimlere de ışık tutmaktadır. Bu hayata kattığınız şeyler, hala büyümeniz ve gelişmeniz gereken alanlar.

Geçmiş Yaşam Mevcut Varlığınıza Nasıl Fayda Sağlayabilir?

İlk olarak, size yardımcı olmayan kalıplara ve alışkanlıklara ışık tutabilir. Bu yanıtları değiştirmeye başlamak için gereken anlayışı size sağlar. Hem iyi hem de kötü karma şimdiki yaşamınıza aktarılır. Böylece, önceki yaşamlarınızda hoş olmayan eylemler veya faaliyetler gerçekleştirirseniz. Bu kavramı bilerek, tüm önemli yönleriyle sizi neşelendirecek değişiklikler yapabilirsiniz. Karmik derslerinizi anlamadan önce. Doğum haritanızdaki geçmiş yaşam enerjisini hesaplamanız en iyisi olacaktır.

12. Ev

Astrologlar, 12. Evin geçmiş yaşamların Evi olduğuna inanırlar. Aynı zamanda karmik derslerin öğrenildiği yerdir. Onikinci Ev, siz bu dünyada doğmadan önceki mevcut dünyalara açılan bir pencere sağlar. Nereden geldiğiniz hakkında hikayeler ve mitler geliştirmek için esrarengiz bir parıltıya sahiptir. Bu dünyaya gelmeden önce var olan alemlere bir bakış atmanızı sağlar. Özellikle 12. Evde sahip olduğunuz burca ve enerjilere bakın. Evde sahip olduğunuz şeyler, doğumdan önceki yaşamınıza dair fikir edinmenize yardımcı olabilir. Mars ve Satürn, Mars durumunda olası tehlikeleri veya türleri ortaya çıkarabilir.

Güney Düğümü

Ardından, güney düğümünüzün konumuna bir göz atın. Bu, bu dünyaya yanınızda getirdiğiniz şeyleri ima ediyor. Ayrıca, yönelme eğiliminde olduğunuz şeyler davranışlar ve alışkanlıklardır. Güney düğümün haritanızın geri kalanıyla nasıl birleştiğine özellikle dikkat edin. Örneğin, kişisel bir gezegenle temasa geçiyor mu? Bu, üçgen veya 60’lık açı gibi faydalı ve destekleyici bir yön mü? Yoksa kare veya karşıtlık gibi zorlu bir yön mü? Bir kişinin güney düğümden belirgin bir özelliği olmadığını varsayalım. Bu durumda, hayatınız boyunca drama ile uğraşmak zorunda kalmayacağınızı gösterir. Ancak, güney düğümün birçok özelliğine sahip olan sizler, davranışları kırmak için yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu bakış açısından, edinmemiz gereken becerilere ışık tutacak olan kuzey düğümünüze bakın. Kuzey düğümü gelecekteki benliğinizi temsil eder. Bu enkarnasyon boyunca güney düğümüne konsantre olmanıza yardımcı olacak bir yol gösterici ışık görevi görür. Kuzey ve güney düğümleri zıttır ve birbirlerine zıt olduklarında doğal bir çare görevi görürler. Burç olan Koç, Terazi’ye karşı çıkıyor. Terazi’ye nasıl bağımsız ve kendi kendine yeterli olunacağını öğretir. Terazi, Koç’a birlikte çalışmanın ve ortaklıklar kurmanın önemini öğretir. Haritanız benzersiz olabilir ve karmik geçmişiniz hakkında ipuçları verebilir.

Burçlardaki Geçmiş Yaşam Bağlantıları

Koç Burcu

Geçmiş yaşamlarda, ruhunuz yalnız bir savaşçı, asker, şövalye, viking veya çobandı. Ayrıca bir avcı, zamanının çoğunu güç ve cesaret kazanmakla geçirirdi. Ayrıca, fiziksel hüner, inisiyatif ve dürtüsellik. Bu nitelikler, bir dağın eteğinde yaşamak gibi, bu hayata sunduğunuz hazinelerdir. Bunlar, kişilerin günlük rutinlerini oluşturan birkaç çetin görevdi.

Boğa Burcu

Geçmiş yaşamlarda toprağa veya kırsal bir yaşam tarzına bağlısınız. Geçmiş yaşamınızda çiftçiler, toprak sahipleri ve inşaatçılarsınız. İstikrarlı bir hayat yaşayan toplumun istikrarlı ve sessiz kişilerisiniz. Sloganınız güvenlikti, sessiz ve geleneksel bir yaşam tarzı yaşayabilirsiniz. Ama bunun yerine, temel zevkleri vurguluyor ve maddi lüksler elde ediyorsunuz.

İkizler Burcu

Yeteneklerinizi ve zekanızı geliştirdiğiniz geçmiş bir yaşam. Geçmiş zamanda tüccar veya zanaatkardınız. Kentsel alanlarda ikamet ettiniz veya yerleşim yerlerine yöneldiniz. Başkalarıyla bağlantı kurabileceğiniz, fikir ve becerilerinizi paylaşabileceğiniz bir yerdeydiniz.

Yengeç Burcu

Önceki yaşamınızda, geleneksel kabilelerin bir üyesiydiniz. Ayrıca klanlar veya küçük topluluklar kan bağıyla birbirine bağlıdır. Yine de, yuvayı yuva yapan, ailevi ve şefkatli bir eğilim geliştiriyordunuz. Kendinizi anaerkil bir rolle özdeşleştirebilirsiniz. Anne, geniş bir ailenin reisi veya toprağın ve ülkenin savunucusu gibidir. Atalarının toprakları ve gelenekleriyle her zaman derin bir bağ olacaktır. Bu pozisyon misafirperverlik, yemek pişirme, arazi mülkiyeti ve çiftçilik ile ilgilidir.

Aslan Burcu

Kendinizi lordlar, asiller, saray mensupları, zengin burjuvalar ve yüksek rütbeliler olarak görürsünüz. Hayat, miras alınan veya kazanılan tanınma ve parlak bir kişilikle doluydu. Sonuç olarak, bu hayatta bir yetki duygusuna sahip olabilirsiniz. Eğer hayatınız daha sıradansa, onun kabalığına uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz.

Başak Burcu

Sizler geçmişin çalışkan emekçileriydiniz. Ama o zaman hayat mütevazi, pratik ve çetin olurdu. Bu yüzden hizmete, rutine ve güçlü bir iş ahlakı oluşturmaya çalışırsınız.

Terazi Burcu

Geçmiş yaşamınızda lüks içinde yaşadınız ve sosyete mensubuydunuz. Sanatın ve kibar hazırcevaplığın tadını çıkardığınız yer burasıdır. Uzlaşma yeteneğiyle doğdunuz. Anlayışlı, başkalarına karşı sabırlı, çekici ve diplomatik birisiniz. Yine de, kendi başınıza veya bir partnerin yardımıyla inisiyatif almak için yardıma ihtiyacınız olabilir.

Akrep Burcu

Diğerlerinden daha zor önceki yaşamlara sahip olma eğilimindesiniz. Çünkü hayatta pek çok çalkantılı olay olmuştur. Ölüm, savaş, güç mücadeleleri, travma, felaketler ve zulümler gibi. Ayrıca, bu enkarnasyona taşıdığınız duygusal güç geliştirdiniz. Artık korkamaz veya şok olamazsınız. Yine de, felaketle sonuçlanacak bir olayın yakın olması sizi rahatsız edebilir.

Yay Burcu

Bunlar, dokuzuncu yüzyılın eski gezginleri ve göçebeleriydi. İş veya eğitim için göç etmek zorunda kaldınız. İnsanlar, ailelerinden ve arkadaşlarından uzakta uzun zaman geçirdiklerini hatırlıyor. Ayrıca, bilmediğiniz yerleri keşfetmeyi, bilgi toplamayı ve bunu küresel olarak yaymayı seviyorsunuz. Böylece bu hayatta yabancılarla konuşmak ve yurt dışına seyahat ederken kendinizi rahat hissedebilirsiniz.

Oğlak Burcu

Önceki yaşamlarda, daha yüksek sosyal konumlara ve otorite seviyelerine sahip oldunuz veya bunlara ulaştınız. Çok çalışarak veya diğer yöntemlerle elde edilen itibar, saygı ve kontrol istediniz. İktidar rolü yerel düzeyde olsa bile, onlar valiler, liderler, hükümdarlardı. Yani hırslı bir mizacınız ve bir üstünlük duygunuz var. Bu başarıya ulaşmak için güçlü bir motivasyon olabilir.

Kova Burcu

Geçmiş yaşamınızda, yaşayan ve çalışan toplumsal grupların bir üyesiydiniz. Genellikle bir serflik sisteminin parçası olarak algılanır. Ancak, bireyler arasında güçlü bir yoldaşlık ve dostluk duygusu vardı. Her biri sosyal organizmada benzersiz bir rol oynadı.

Balık Burcu

Toplumdan ve gündelik dünyadan bir tür inzivaya çekilmiş yaşamınızın anılarına sahipsiniz. Diğer insanlarla aynı fiziksel özgürlüğe sahip olmadığınız yerlerde sakinlik içinde yaşamak istersiniz.