Size Göre Hangi Surat Daha Mutlu? Verdiğiniz Cevabın Anlamını İyi Okuyun!

hangi-yuz-daha-mutlu-test-filoji-1-758x392-1.jpg

 

Sağ beyin ve sol beyin baskınlığı teorisine göre, beynin her bir yanı farklı düşünce şekillerini kontrol ediyor. Üstelik insanlara iki taraftan birini seçmeleri söyleniyor.

Örneğin, “sol beyni” baskın olan birinin daha analitik, mantıksal ve objektif olduğu söylenir. “Sağ beyni” baskın olan kişi ise daha sezgisel, düşünceli ve subjektiftir.

sag-beyin-sol-beyin.jpg

 

Psikolojide bu teori, beyin fonksiyonlarının lateralizasyonu temel alınarak ortaya konmuştur. Beyin iki yarım küreden oluşur ve her bir taraf farklı bir görevi üstlenmiştir. Beynin iki yanı korpus kallozum aracılığıyla birbiriyle iletişim kurar.

Beynin sol yarım küresi , beynin sağ tarafındaki kasları kontrol ederken beynin sağ yarım küresi, beynin sol tarafındaki kasları kontrol etmektedir. İşte tam da bu yüzden beynin sol tarafında meydana gelen bir hasar sağ tarafında da gözlemlenebilir.

sag-beyin-sol-beyin-1.jpg

 

Genel olarak konuşmak gerekirse, Montreal’deki McGill Üniversitesinde bir nörolog olan  Bruno Dubuc tarafından yazılıp geliştirilen internet sitesi “The Brain from Top to Bottom” a göre beyninizin sol tarafı vücudunuzun sağını, sağ tarafı ise vücudunuzun solunu kontrol etmektedir. Tasavvur etmeye çalıştığınızda işler daha karmaşık bir hal alıyor: Her iki göz için sol taraftaki sinirler  beynin sol tarafına bağlı ve her iki göz için sağ taraftaki sinirler de beynin sağ kısmıyla bağlantılıdır.

right-left-brain-genius-ss-1920-800x450.jpg

19. yy’da Dr. Pierre Paul Broca ve Dr. Karl Wernickebir’dan oluşan bir grup nörolog, dil öğrenmekte güçlük çeken insanların beyninin sağ kısmındaki belirli alanlarda zarar görmüş olabileceğini buldu. Araştırmacılar dil kullanım sürecinde beynin her iki tarafının da çok önemli olduğunu bildirirler çünkü kelimeyi telaffuz etme işi beynin sol kısmına aittir. Bu fikir sağ beynin daha analitikken sol beynin daha yaratıcı olduğu düşüncesinin temelini oluşturmuş olabilir.

Kaynak

 1. Sol beyniniz mi baskın yoksa sağ beyniniz mi?

  Resme bakın ve size göre daha mutlu olan suratı seçin. Daha sonra resmin altında olan açıklamayı okuyun ve böylece hangi tarafa daha yatkın olduğunuzu öğrenin.

  1. A
  2. B

Size Göre Hangi Surat Daha Mutlu? Verdiğiniz Cevabın Anlamını İyi Okuyun!

Oluşturuldu
 1. Test sonucu

  A’yı seçtiniz sol-beyinsiniz

  Beynin sol tarafının daha çok mantık, dil ve analitik düşünme gibi görevleri üstlendiği düşünülmektedir. Sol beynin şu alanlarda daha başarılı olduğu söylenir:

  Dil

  Mantık

  Eleştirel düşünme

  Sayılar

  Muhakeme

  Sonuçlarınızı Paylaşın
 2. Test sonucu

  B’yi seçtiniz sağ beyinsiniz

  Sol beyin- sağ beyin baskınlığı teorisine göre beynin sağ tarafı ifade etmekte ve yaratıcılıkta başarılıdır. Sağ beyinle ilişkisi olduğu düşünülen bazı popüler yetenekler ise şunlardır:

  Yüz tanıma

  Duyguları gösterme

  Müzik

  Duyguları anlama

  Renk

  Hayalgücü

  Sezgi

  Yaratıcılık

  Sonuçlarınızı Paylaşın